Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.“

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023227: Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o. Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro...

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY

Od roku 2018 probíhá rekonstrukce areálu firmy GEOSTAVBY s.r.o ve Velvarech. Byla zbouraná stará nevyhovující stodola a na jejím místě bylo vybudované nové kryté stání pro mechanizaci. Dále byl zrekonstruovaný objekt, ve kterým se v současné době nachází kanceláře a...