V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023227: Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o. Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro...

číst více