Zemní práce, demolice a recyklace

O společnosti

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

  • Prováděním zemních prací
  • Demoličními prácemi
  • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
  • Recyklací a tříděním odpadů
  • Dopravou sypkých hmot
  • Nadměrnou přepravou
  • Dalšími službami

 

Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce v technicky náročném prostředí rychle, efektivně, s vysokou produktivitou, a to vše při dodržení požadované kvality. Při provádění prací věnujeme velkou pozornost důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Veškerý odpad z naší činnosti pečlivě třídíme a v rámci možností předáváme k dalšímu využití.

Profesní zkušenosti našich zaměstnanců

Společnost se opírá o dlouholeté profesní zkušenosti svých klíčových kmenových zaměstnanců působících ve stavebnictví od 70. let. 20. století. Naši zaměstnanci zajišťovali řadu zajímavých zakázek jako samostatní řešitelé u společností Vojenské stavby, IPS a Skanska CZ na pozici techniků, stavbyvedoucích a vedoucích projektů.

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo - fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53
165 00 Praha 6

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722
273 24 Velvary, Středočeský kraj

Rychlý kontakt:

Zemní práce, demolice a recyklace:

+420 725 277 588

Autodoprava - dispečink:

+420 608 244 244

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 159703

IČ: 29010501
DIČ: CZ29010501