Zemní práce, demolice a recyklace

Zemní práce

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

veškerými níže uvedenými strojními zemními pracemi.

 

 • Hrubé terénní úpravy (skrývka ornice, plošné odkopy a násypy)
 • Hloubení stavebních jam a základů staveb
 • Strojní výkop rýh a šachet
 • Hutněné násypy zemních těles vč. případné stabilizace zemin
 • Obsypy objektů
 • Drenážní systémy
 • Retenční a vsakovací objekty
 • Areálové kanalizace
 • Provedení štěrkových vrstev komunikací (GPS a laserová nivelace)
 • Pokládku panelových komunikací a ploch
 • Přesnou přípravu vrstev pod drátkobetonové podlahy (laserová nivelace)
 • Odvoz a likvidace výkopků a vybouraných hmot
 • Dodávku písků, drceného kameniva a recyklátů
 • Rekultivaci zanedbaných ploch a skládek
 • Výstavbu odhlučňovacích valů

Podrobnější informace o vybraných realizovaných zakázkách na stránce Reference

Zaujala Vás naše nabídka ? Kontaktujte nás.

3 + 15 =