Zemní práce, demolice a recyklace

Zemní práce

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

veškerými níže uvedenými strojními zemními pracemi.

 

 • Hrubé terénní úpravy (skrývka ornice, plošné odkopy a násypy)
 • Hloubení stavebních jam a základů staveb
 • Strojní výkop rýh a šachet
 • Hutněné násypy zemních těles vč. případné stabilizace zemin
 • Obsypy objektů
 • Drenážní systémy
 • Retenční a vsakovací objekty
 • Areálové kanalizace
 • Provedení štěrkových vrstev komunikací (GPS a laserová nivelace)
 • Pokládku panelových komunikací a ploch
 • Přesnou přípravu vrstev pod drátkobetonové podlahy (laserová nivelace)
 • Odvoz a likvidace výkopků a vybouraných hmot
 • Dodávku písků, drceného kameniva a recyklátů
 • Rekultivaci zanedbaných ploch a skládek
 • Výstavbu odhlučňovacích valů

Podrobnější informace o vybraných realizovaných zakázkách na stránce Reference

Zaujala Vás naše nabídka ? Kontaktujte nás.

11 + 1 =

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo - fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53
165 00 Praha 6

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722
273 24 Velvary, Středočeský kraj

Rychlý kontakt:

Zemní práce, demolice a recyklace:

+420 725 277 588

Autodoprava - dispečink:

+420 608 244 244

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 159703

IČ: 29010501
DIČ: CZ29010501