Zemní práce, demolice a recyklace

Aktuality

NABÍDKA MATERIÁLŮ K PRODEJI

8.4.2024

Rádi bychom nabídli materiály k prodeji. Jedná se především o tyto materiály:

  • SUŤOVÝ RECYKLÁT 0-63 mm
  • ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0-63 mm
  • TŘÍDĚNÁ ZÁSYPOVÁ ZEMINA 0-32 mm  – nejedná se o ornici
  • HRUBÝ ZÁSYP

Pro větší představu přikládáme aktuální fotky přímo z recyklačního střediska, viz níže.

VŠE ZA VELMI VÝHODNÉ CENY, PRO VÍCE PODROBNOSTÍ KONTAKTUJTE VEDOUCÍHO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA JAKUBA ŠTAJERA

KONTAKT: 725 277 587

 

 

USAZENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE VELVARECH

23.11.2023

Na náměstí Krále Vladislava byl s pomocí našeho autojeřábu LIEBHERR LTM 1050 usazen vánoční strom, který městu darovali manželé Fajglovi z Velvar. Kácení a převoz vánočního stromu zajišťovali členové velvarského hasičského sboru a pracovníci městské technické čety. Dopravní situaci měla na starost MP Velvary. Děkujeme všem za spolupráci.

 

VÝSTAVBA FVE VE SPOLEČNOSTI GEOSTAVBY s.r.o.

20.9.2023

Výstavba FVE ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000946

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je vybudování, instalace a napojení nové fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti GEOSTAVBY s.r.o. Výkon elektrárny bude 103,68 kWp, přičemž elektrárna bude doplněna bateriovým uložištěm o výkonu 100 kWh. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.“

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023227:

Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologií určených k doplnění stávajícího procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO) v rámci společnosti.

Společnost v současné době disponuje pouze technologií mobilního čelisťového drtiče, který však jako samostatné zařízení má pouze velmi omezené využití. V rámci projektu tak dojde k jeho doplnění o hrubotřídič, pásový haldovací dopravník a kolový nakladač. Tím bude doplněn celý recyklační proces. Místem realizace projektu je areál žadatele v Kladně, konkrétně na pozemku p.č. 1623/211 v k.ú. Dubí u Kladna a pozemku p.č. 6100/40 v k.ú. Kladno.

Projekt řeší problém doplnění stávajícího nevyhovující recyklačního procesu o nové technologie, které zlepší konečný výstup prováděné recyklace SDO. Hlavní příčinou problému je nedostatečné technologické vybavení společnosti.

Díky realizaci projektu pořízením technologií dojde k maximální míře recyklace a k jejímu celkovému zkapacitnění. Úroveň recyklace SDO a jejich potenciálního druhotného využití vzroste až na úroveň 95% přijatých vstupů.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

 

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY

Od roku 2018 probíhá rekonstrukce areálu firmy GEOSTAVBY s.r.o ve Velvarech. Byla zbouraná stará nevyhovující stodola a na jejím místě bylo vybudované nové kryté stání pro mechanizaci. Dále byl zrekonstruovaný objekt, ve kterým se v současné době nachází kanceláře a služební byty. Z důvodu nedostatku kancelářských prostorů a nevyhovujícího sociálního zázemí pro zaměstnance, probíhá v současnosti výstavba nové administrativní budovy. Součástí této akce je i rekonstrukce stávající haly. Hala byla v nevyhovujícím stavu, bez jakéhokoliv zateplení. Na snížení energetické náročnosti provozu haly přispívá dotací Evropská unie. Z dotačního příspěvku bude zhotoveno zastřešení a opláštění stěn haly ze sendvičových PUR panelů. S tím souvisí i výměna vrat za zateplené a vyvolané náklady na zhotovení hromosvodu. S příspěvkem Evropské unie bude provedeno nové vytápění tepelným čerpadlem.

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo – fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53

165 00 Praha 6

 

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722

273 24 Velvary, Středočeský kraj

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,             IČ: 29010501

vedeného městským soudem v Praze                         DIČ: CZ29010501

oddíl C, vložka 159703

 

Rychlý kontakt:

Zemní práce, demolice a recyklace

Tomáš Strnadel, tel.:+420 725 277 588, tomas.strnadel@geostavby.cz

Autodoprava – dispečink

tel.:+420 608 244 244, jirina.bielikova@geostavby.cz

© 2024 Geostavby s.r.o. – Zemní práce, demolice a recyklace