Zemní práce, demolice a recyklace

BETONY K UKLÁDCE ZDARMA  – čisté bez příměsi

Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů Kladno

Kudy k nám   

K Olejárně (areál bývalé koksovny POLDI)
Příjezd z ul. Libušina (u ROBIN OIL odbočit do ul. Na Valmetce)

Dále vpravo kolem chladicí věže do ul. K Olejárně

Ukládka inertních materiálů z demolic:

–  prosté betony neznečištěné cizími příměsemi

–  armované betony neznečištěné cizími příměsemi vč. panelů

–  cihly neznečištěné cizími příměsemi

–  živice frézovaná a živičné kry bez obsahu dehtu

–  směsná stavební suť neznečištěná cizími příměsemi, max. do 5% výkopové zeminy

–  štěrk ze železničního svršku

Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. (tab. 10.1 a 10.2) je povinnost u těchto položek

dodávat atesty o nezávadnosti materiálu k využití na terénu.

Popis přijímaného odpadu:

170101 Beton prostý v kusovitosti do 50 cm čistý

170101 Beton prostý v kusovitosti nad 50 cm čistý

170101 Beton prostý s příměsí zeminy do 10%

170101 Beton prostý s příměsí zeminy do 20%

170101 Železobeton v kusovitosti do 50 cm

170101 Železobeton v kusovitosti nad 50 cm + panely

170101 Betonové sloupy

170504 Zemina a kamení – písčitá a štěrkovitá zemina, kameny

170504 Zemina – jemnozrnná (jíly a hlíny)

170102 Cihly

170107 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) – čistá

170107 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek) – příměs do 5%

170107 Stavební suť (směs betonu, cihel, tašek)  – s obsahem plynosilikátu (např. Ytong, Hebel)

170302 Asfalt bez dehtu – frézing

170302 Asfalt bez dehtu – kusovitost do 50 cm

Prodej materiálů:

Recykláty

Recyklát betonový 0/63, 0/32, 32/63

Suťový recyklát 32/63, 8/32, 0/63, 0/8

Asfaltový recyklát 0/63

Písky a kačírky

Kamenivo přírodní těžené 0/4

Zásypový písek netříděný

Kamenivo přírodní těžené 8/16 – prané

Kamenivo přírodní těžené 16/32

Štěrkodrtě

Drcené kamenivo – lom, DK 0/63

Drcené kamenivo – lom, DK 0/32

Drcené kamenivo – lom, DK 32/63

Drcené kamenivo – lom, DK 63/200

Drcené kamenivo – lom, DK 16/22

Drcené kamenivo – lom, DK 8/16

Drcené kamenivo – lom, DK 4/8

Drcené kamenivo – lom, DK 16/32

Zásypové materiály: netříděné, tříděné

Provozní doba: 

Po – Čt 07:00-16:00
07:00-15:00

Mimo výše uvedený čas dle dohody.

Dostupnost materiálů nutno telefonicky ověřit předem.

NOVĚ – NABÍDKA MATERIÁLŮ K PRODEJI –> více informací

Kontakt:

Vedoucí recyklačního střediska: Jakub Štajer, tel.: 725 277 587, recyklacekladno@geostavby.cz

Smlouvy a doklady k odpadům: Ing. Veronika Kuželková, tel.: 725 277 598, odpady@geostavby.cz

IČZ: CZS02758

 

 

Ceníky recyklačního střediska Kladno:

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo – fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53

165 00 Praha 6

 

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722

273 24 Velvary, Středočeský kraj

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,             IČ: 29010501

vedeného městským soudem v Praze                         DIČ: CZ29010501

oddíl C, vložka 159703