Od roku 2018 probíhá rekonstrukce areálu firmy GEOSTAVBY s.r.o ve Velvarech. Byla zbouraná stará nevyhovující stodola a na jejím místě bylo vybudované nové kryté stání pro mechanizaci. Dále byl zrekonstruovaný objekt, ve kterým se v současné době nachází kanceláře a služební byty. Z důvodu nedostatku kancelářských prostorů a nevyhovujícího sociálního zázemí pro zaměstnance, probíhá v současnosti výstavba nové administrativní budovy. Součástí této akce je i rekonstrukce stávající haly. Hala byla v nevyhovujícím stavu, bez jakéhokoliv zateplení. Na snížení energetické náročnosti provozu haly přispívá dotací Evropská unie. Z dotačního příspěvku bude zhotoveno zastřešení a opláštění stěn haly ze sendvičových PUR panelů. S tím souvisí i výměna vrat za zateplené a vyvolané náklady na zhotovení hromosvodu. S příspěvkem Evropské unie bude provedeno nové vytápění tepelným čerpadlem.

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY