Zemní práce, demolice a recyklace

ČEZ zimní stadion Kladno

Popis díla:

  • demolice stávajícího objektu
  • provedení dešťové kanalizace včetně osazení retenčních nádrží
  • provedení splaškové kanalizace včetně osazení jednotlivých prvků kanalizační sestavy
  • provedení výkopových prací nutných pro inženýrské sítě
  • realizace hutněných násypů pod komunikacemi včetně parkovacího stání
  • provedení finální komunikace a pochozích ploch