Zemní práce, demolice a recyklace

Nord Park Hala 12

Popis díla:

  • příprava stavební pláně
  • stabilizace stávajícího násypu
  • provedení dešťové kanalizace
  • realizace hutněných násypů
  • provedení výkopových prací
  • terénní úpravy na pozemku
  • provedení finální komunikace a parkovacích míst