Zemní práce, demolice a recyklace

Metal Trade Comax Kolín

Popis díla:

  • stabilizace stávajícího násypu
  • provedení dešťové kanalizace včetně vsakovacích objektů
  • realizace hutněných násypů pod konstrukcemi a pod podlahovou plochou haly
  • provedení výkopových prací nutných pro inženýrské sítě
  • terénní úpravy na pozemku objektu včetně rozprostření ornice