Zemní práce, demolice a recyklace

Víceúčelové sportovní zařízení Motol

Popis díla:

 • výkop stavební jámy tribuny a podzemních garáží
 • odtěžení jižního svahu pro gabionovou stěnu
 • plošný odkop pro budoucí sportoviště
 • hutněné násypy sportoviště
 • hutněný obsyp objektu tribuny a dalších stavebních objektů
 • odvoz přebytečné zeminy na rekultivační skládku
 • trubní drenážní systém (flexibilní drenážní trubky, šachty a vsakovací objekty Wavin)
 • úprava pláně
 • plošná drenáž z drceného kameniva frakce 32/63
 • separační geotextílie
 • štěrkové vrstvy komunikací a chodníků
 • štěrková vrstva chrtí dráhy prováděná vlastním dozérem s laserovou nivelací
 • štěrkopísková vrstva chrtí dráhy vč. klopených zatáček, prováděno dozérem s GPS nivelací

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo - fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53
165 00 Praha 6

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722
273 24 Velvary, Středočeský kraj

Rychlý kontakt:

Zemní práce, demolice a recyklace:

+420 725 277 588

Autodoprava - dispečink:

+420 608 244 244

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 159703

IČ: 29010501
DIČ: CZ29010501