Zemní práce, demolice a recyklace

Obytný soubor Kajetánka

Popis díla:

  • hloubení stavební jámy 3.600 m3
  • výkopy pro kanalizaci 550 m3
  • plošné hutněné násypy 2100 m3
  • hutněný obsyp objektu + zásyp jam, šachet a rýh 1100 m3
  • odvoz přebytečné zeminy na rekultivační skládku 2100 m3

GEOSTAVBY s.r.o.

Sídlo - fakturační adresa:

K Horoměřicům 1182/53
165 00 Praha 6

Areál Velvary (kanceláře a zázemí společnosti):

Za Roudnickou branou 722
273 24 Velvary, Středočeský kraj

Rychlý kontakt:

Zemní práce, demolice a recyklace:

+420 725 277 588

Autodoprava - dispečink:

+420 608 244 244

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 159703

IČ: 29010501
DIČ: CZ29010501